http://farsdownload.ir/Java/Ebook/untitled.jpg

نرم افزار کتاب جاوای اشعار شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث . این کتاب با فرمت جاوا ارائه شده و تمام گوشی هایی که جاوا رو پشتیبانی می کنند می تونند از این اشعار بهره ببرند .

فریاد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز/هر طرف می سوزد این آتش/پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود


http://farsdownload.ir/Java/Ebook/untitled.jpg

نرم افزار کتاب جاوای اشعار شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث . این کتاب با فرمت جاوا ارائه شده و تمام گوشی هایی که جاوا رو پشتیبانی می کنند می تونند از این اشعار بهره ببرند .

فریاد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز/هر طرف می سوزد این آتش/پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود

من به هر سو می دوم گریان/در لهیب آتش پر دود/وز میان خنده هایم تلخ/و خروش گریه ام ناشاد/از دورن خسته ی سوزان/می کنم فریاد ، ای فریاد ! ی فریاد/خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم/همچنان می سوزد این آتش/نقشهایی را که من بستم به خون دل/بر سر و چشم در و دیوار/در شب رسوای بی ساحل/وای بر من ، سوزد و سوزد/غنچه هایی را که پروردم به دشواری/در دهان گود گلدانها/روزهای سخت بیماری/از فراز بامهاشان ، شاد/دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب/بر من آتش به جان ناظر/در پناه این مشبک شب/من به هر سو می دوم/گریان ازین بیداد/می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد/وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش/آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان/و آنچه دارد منظر و ایوان/من به دستان پر از تاول/این طرف را می کنم خاموش/وز لهیب آن روم از هوش/ز آندگر سو شعله برخیزد ، به گردش دود/تا سحرگاهان ، که می داند که بود من شود نابود/خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر/صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر/وای ، آیا هیچ سر بر می کنند از خواب/مهربان همسایگانم از پی امداد ؟/سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد/می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

 


 کتاب موبایل, کتاب اشعار, اخوان ثالث, اشعار اخوان ثالث, دانلود کتاب موبایل, دانلود کتاب الکترونیکی موبایل
پسورد فایل : www.farsdownload.com
حجم فایل : 206 کیلو بایت
لینک مرجع
دانلود مستقیم از سرور فارس دانلود
دانلود با لینک کمکی RapidShare.com