نرم افزار نمایش اطلاعات گوشی

نرم افزار نمایش اطلاعات گوشی تلفن در سمت راست آن

www.takpars.com


قابل اجرا بر روی گوشی های :

 E61i, E90, E51, E65, E50, E60, E61, E62, E70, N76, N75, N71, N73, N80, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, 5500 Sport, 6120 Classic, N95 8GB, N81 8GB, N82, 5700, 6290


نرم افزار نمایش اطلاعات گوشی

نرم افزار نمایش اطلاعات گوشی تلفن در سمت راست آن

www.takpars.com


قابل اجرا بر روی گوشی های :

 E61i, E90, E51, E65, E50, E60, E61, E62, E70, N76, N75, N71, N73, N80, N90, N91, N92, N93, N93i, N95, 5500 Sport, 6120 Classic, N95 8GB, N81 8GB, N82, 5700, 6290

دانلود