اس ام اس : این هم مجموعه از اس ام اس (پیامک) های فلسفی و جملات قصار که توسط این سایت برای شما دوستان جمع آوری شده است ، امیدوارم مورد رضایت شما دوستان قرار بگیرد .

http://dl.yekmobile.com/yekmobile/3/S%5BYekMobile.com%5D.gif

------------------------------------------------
آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

------------------------------------------------

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

------------------------------------------------
هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

------------------------------------------------

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .

------------------------------------------------

آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .

------------------------------------------------
چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .

------------------------------------------------

بر زمین لجبازی پای مفشار که بد لغزنده است . . .

------------------------------------------------
از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

------------------------------------------------
اس ام اس فلسفی جدید تیر ماه و مرداد ماه 88 ، اس ام اس عرفانی جدید ، پیامک معنی دار ، اس ام اس جملات ناب ، اس ام اس عرفانی ، مذهبی جدید و داغ

اس ام اس و پیامک فلسفی و جملات قصار
------------------------------------------------

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمی

بر سر راهت خواهد شد . . .

------------------------------------------------

آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

------------------------------------------------

مشکلی که بوجود آمده ، بگرد و راه حلش را پیدا کن ، دنبال این نگرد که چرا بوجود آمده

------------------------------------------------

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

------------------------------------------------

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

------------------------------------------------

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .
------------------------------------------------

آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .

------------------------------------------------
چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .

------------------------------------------------
عشق زائیده تنهائی است و تنهائی زائیده عشق . . .

------------------------------------------------

اکثر ما نه به خاطر یافتن فردی کامل ، بلکه به خاطر کامل دیدن

یک فرد نا کامل عاشق میشویم . . .

------------------------------------------------

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی ، کسی باش که تا به حال نبودی . . .

------------------------------------------------
ستاره بخت کسی شوم نیست ، این ما هستیم که آن را بد تعبیر میکنیم . . .

------------------------------------------------

بر زمین لجبازی پای مفشار که بد لغزنده است . . .

------------------------------------------------

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

------------------------------------------------

چیزی را که ما نمیتوانیم بفهمیم ضد و نقیض زندگی انسان است . . .

------------------------------------------------
اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هیچ وقت به مقصد نخواهی رسید . . .

------------------------------------------------

در اندیشه آنچه کردی مباش ، در اندیشه آنچه نکردی باش  . . .

------------------------------------------------

درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت میکنند ، نه برگ هایش . . .

------------------------------------------------
وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جایی دیگر ، کار بیهوده ای است

------------------------------------------------

سکوت سرشار از نگفته هاست و نا گفته ها پر بها ترین داشته هاست . . .

------------------------------------------------
اینکه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر میکنید ، بستگی دارد تا چه حد

زندگی تان را تحت کنترل دارید . . .


------------------------------------------------

گاهی هدف خود ، سد دید آدمی است ، باید دور شد و آنگاه برگشت ،

چه درخشان هویداست . . .

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش دوست واقعی باشد . . .
------------------------------------------------
برای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . . .
------------------------------------------------