مشخصات گوشی
قیمت ها (به تومان) اینطور ارائه شده که احتمالا در کل ایران همین قیمت باقی بمونه

330,000 = P3660
V8 = 270,000
2610 = 59,000

گوشی GIX در سه مدل 2610 Glx3660 ، Glxv8 ، Glx ارائه شده که عکس روبرو مدل 3660 می باشد. قطعات ساخت ژاپن و منتاژ ایران هستند با 1 سال گارانتی ...